Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση

Η διαδικασία συναρμολόγησης είναι η διαδικασία

με την οποία ενώνεται μια μονάδα. Μερικές φορές, η διαδικασία συναρμολόγησης αναφέρεται ως «συναρμολόγηση», η οποία δεν είναι απολύτως σωστή. Κάθε βήμα της διαδικασίας συναρμολόγησης πραγματοποιείται από μια μονάδα συναρμολόγησης. Μια δεδομένη διαδικασία συναρμολόγησης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μακρύς αγωγός μονάδων συναρμολόγησης σε σειρά, με την προεπεξεργασμένη είσοδο στην αρχή και μια τελική συναρμολόγηση στο τέλος.

VIDEO