Πρέσες Εξέλασης

Τεχνολογική διαδικασία

Γραμμή Πρεσών

Η εξώθηση ή εξέλαση είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αντικειμένων σταθερού διατομεακού προφίλ. Το υλικό ωθείται μέσω μίας μήτρας της επιθυμητής διατομής. Τα δύο κύρια πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας έναντι άλλων διαδικασιών κατασκευής είναι η ικανότητά της να δημιουργεί πολύ σύνθετες διατομές και να «δουλεύει» υλικά που είναι εύθραυστα, επειδή το υλικό συναντά μόνο διατμητικές τάσεις. Επίσης, σχηματίζει μέρη με εξαιρετικό φινίρισμα επιφάνειας.

Η εξώθηση μπορεί να είναι συνεχής ή ημι-συνεχής. Τα συνηθέστερα εξωθημένα υλικά περιλαμβάνουν μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά, κλπ. Τα προϊόντα εξώθησης καλούνται γενικά εξωθούμενα. Στη συνέχεια, το σχήμα της μήτρας εσωτερικά αλλάζει κατά μήκος στο τελικό σχήμα, με τα αιωρούμενα κεντρικά κομμάτια να υποστηρίζονται από το πίσω μέρος της μήτρας. Το υλικό ρέει γύρω από τα στηρίγματα και συνενώνονται για να δημιουργηθεί το επιθυμητό κλειστό σχήμα.

VIDEO