Μεταφορά

Μεταφορά

Τα περισσότερα προϊόντα μεταφέρονται με φορτηγά αντί άλλων μέσων μεταφοράς. Τα φορτηγά μπορούν να πάνε οπουδήποτε υπάρχουν δρόμοι, συμπεριλαμβανομένων κατευθείαν στα σπίτια των πελατών. Αντίθετα, τα αεροπλάνα, τα τρένα και τα πλοία είναι περιορισμένα ως προς το πού μπορούν να πάνε. Η αποστολή με φορτηγό είναι επίσης γρήγορη σε σχέση με άλλους τρόπους. Όμως, είναι αρκετά ακριβή. Ορισμένα αγαθά, ειδικά εκείνα που είναι βαριά, θα απαιτούσαν τόσα φορτηγά και οδηγούς, που θα ήταν οικονομικά ανέφικτο να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλες αποστάσεις.

VIDEO