Εργαστήριο

Εργαστήριο

Τεχνολογική διαδικασία

Ένα εργαστήριο είναι μια εγκατάσταση που παρέχει ελεγχόμενες συνθήκες στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί επιστημονική ή τεχνολογική έρευνα, πειράματα και μετρήσεις. Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για την επιστημονική έρευνα έχουν πολλές μορφές λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων των ειδικών διάφορων τομέων.

Ένας χημικός ή βιολόγος χρησιμοποιεί ένα υγρό εργαστήριο. Σε ορισμένα εργαστήρια, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως από επιστήμονες υπολογιστών, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται είτε για προσομοιώσεις είτε για ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται αλλού. Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν επίσης εργαστήρια για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τις δοκιμές τεχνολογικών συσκευών.

VIDEO