30

Χρόνια
Λειτουργίας

40.000

Στρέμματα
Εγκαταστάσεων

12

Χώρες
Εξαγωγής

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

Pespalumin - Aluminum products - αλουμινια

Σκαλοπάτι

Dalia 100 Γυαλί

Margarita 90 Οριζόντιο

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ PESPALUMIN

Καθαρό αλουμίνιο υψηλής
ποιότητας και αντοχής χωρίς

προσμίξεις ή ανακυκλώσιμο υλικό

Εμπειρία στη βιομηχανία

αλουμινίου από το 1990

Ειδικό Τεχνικό Γραφείο που
εγγυάται την καλύτερη απόδοση

του προϊόντος

Μοναδική διαδικασία παραγωγής,
που ξεκινά από την πρώτη ύλη

καταλήγοντας στο τελικό προϊόν

Συνεχής ποιοτικός έλεγχος,
προσφέροντας τελικά προϊόντα

με πρότυπα CE

Σημαντικές επενδύσεις στην

τεχνολογία καθώς και στις

εμπορικές εγκαταστάσεις

ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Villa Montenegro

Project 45

Project 67